Reglement bachelor-eindwerkstuk

Het bachelorprogramma wordt afgesloten met een eindwerkstuk met een omvang van 10 EC. Op deze pagina vind je de inleverdata en de handleiding voor het eindwerkstuk.

Deadlines

De deadlines voor het inleveren van het eindversie van het eindwerkstuk zijn:

  • 7 juni 2017 (voor afstuderen per (eind) augustus 2017)

  • 1 december 2016 (voor afstuderen per (eind) januari 2017)


Alleen bij het achtneming van deze deadlines kan de opleiding garanderen dat het afstudeerproces tijdig doorlopen wordt (mits het eindwerkstuk het enige ontbrekende onderdeel van het afstudeerprogramma betreft). Studenten die na deze deadlines de scriptie inleveren, kunnen niet verzekerd zijn van het afstuderen per 31 augustus dan wel per 31 januari. Dit kan gevolgen hebben voor het starten van een vervolgopleiding.


Handleiding

In de handleiding Bachelor Eindwerkstuk staat omschreven aan welke eisen het werkstuk moet voldoen en aan welke regels en richtlijnen je je moet houden. Studenten worden verzocht de handleiding goed door te lezen voordat zij met het eindwerkstuk beginnen. Er is ook een facultaire scriptieregeling.

Laatst Gewijzigd: 06-09-2016