Bestuur, commissies en medezeggenschap

Elections Departmental Teaching Committee

For the upcoming study year (2014-2015) the Art History Study Program Committee is looking for new student-members (Ba Art History and MA Arts and Culture) who want to be part of the committee. Would you like to stand as a candidate for this position?


Ideeënbus Faculteitsraad

Heb je een goed idee om de gang van zaken aan onze faculteit te verbeteren? De faculteitsraad hoort het graag van je! Of het nu gaat om de bewegwijzering van de gebouwen, de planning van de roosters, formulieren voor het personeel, het gebruik van social media of internet: laat het ons weten! Je kunt je idee eenvoudig insturen via de digitale ideeënbus.


Faculteitsraad

De faculteitsraad heeft instemmings- en adviesrecht over verschillende zaken die de faculteit aangaan. De raad behartigt belangen van medewerkers en studenten en fungeert als klankbord voor het faculteitsbestuur.


Medezeggenschap

Voor studenten zijn er verschillende medezeggenschapsmogelijkheden binnen en buiten de universiteit.