Reglementen

Formulieren

Formulieren voor het aanvragen van goedkeuring voor de minor en het onderwerp van de bachelorscriptie, het afstuderen en het melden van ziekte/afwezigheid.


Facultaire regelingen

Naast de onderwijs- en examenregelingen zijn er nog diverse andere regelingen om het onderwijs in goede banen te leiden: BA-, MA-werkstuk, regels en richtlijnen tentamens en examens, judicia, plagiaat en het faculteitsreglement.