Programma

Het programma

De studie van de Japanse taal en cultuur is een brede studie, die aan de ene kant gestoeld is op een generalistische kennis van Japan en beheersing van de Japanse taal en aan de andere kant op de beheersing van specifieke disciplines binnen het grotere geheel van de ‘japanologie’.


Opbouw van het ouderejaars programma Japanstudies (BA2 en BA3)

Vanaf het tweede jaar krijgt de student de ruimte om zich te specialiseren binnen ‘clusters’: inhoudelijke specialisaties. Deze specialisaties waarvoor de student in het tweede jaar begint te kiezen worden deels verder uitgebouwd in het derde jaar en monden uit in het BA eindwerkstuk. Verder kiest de student in het derde jaar nog een minor/keuzevakpakket buiten de opleiding.