Faculteitsraad

De faculteitsraad is - na de universiteitsraad - het op één na hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de universiteit. De faculteitsraad (FR) heeft instemmings- en adviesrecht over verschillende zaken die de faculteit aangaan. De raad fungeert daarmee als de vertegenwoordiger van studenten en personeel, en als klankbord voor het faculteitsbestuur. Voor een korte impressie van wat de Faculteitsraad doet, bekijk dit filpmje!  


Samenstelling

De raad bestaat uit 18 leden, waarvan de helft studenten en de helft afkomstig uit het wetenschappelijk en ondersteunend personeel. Zie de overlegvergadering van de faculteitsraad voor de data van de vergaderingen.

Onderwerpen

Onderwerpen die in de faculteitsraad besproken worden zijn bijvoorbeeld onderwijs, het bachelor-masterstelsel, personeelszaken en de begroting. De onderwerpen die op de agenda worden gezet, zijn voorgeschreven door het reglement of de wet, of worden door het bestuur of de faculteitsraad aangedragen. Afhankelijk van de agenda, geven vaste en bijzondere adviescommissies advies aan de faculteitsraad.

In het faculteitsreglement staat precies wat de taken en bevoegdheden van de raad zijn (hoofdstuk 3, artikel 52 tot en met 68). Zie ook het Reglement van Orde Faculteitsraad.

Contact

Medewerkers en studenten hebben de mogelijkheid om ideeën aan te leveren bij de Faculteitsraad via de Digitale Ideeënbus.

Secretaris
Laurens de Wit
l.p.de.wit@hum.leidenuniv.nl
tel. 071 527 1622

Laatst Gewijzigd: 09-08-2017