Formulieren

Formulieren voor het aanvragen van goedkeuring voor de minor en het onderwerp van de bachelorscriptie, het afstuderen en het melden van ziekte/afwezigheid.

Meldingsformulier minor en keuzevakken

Vul het meldingsformulier voor minor en keuzevakken in om de invulling van je vrije keuzeruimte met een zelf samengesteld keuzepakket kenbaar te maken en goedkeuring te vragen van de examencommissie. Let op: facultaire minoren hebben geen toestemming nodig. Voor meer informatie, zie de studiegids en de universitaire minoren pagina.


Aanmeldingsformulier voor afstuderen

Vul het aanmeldingsformulier voor afstuderen in om aan de examencommissie kenbaar te maken dat je klaar bent af te studeren aan de bacheloropleiding van Japanstudies. Zie voor meer informatie de volledige afstudeerprocedure.

Formulier voor opgave ziekte/afwezigheid bij colleges

Indien een student niet aanwezig kan zijn op een college, dan dient hij/zij zijn afwezigheid mét opgaaf van reden het liefst van te voren – maar in ieder geval zo spoedig mogelijk – door te geven aan het studiecoördinaat. Dit kan middels het Formulier verzachtende omstandigheden inzake tentamens en/of opdrachten en/of afwezigheid op colleges of door het rechtstreeks sturen van een e-mail naar het studiecoördinaat. De student dient de docent van het college waarbij de student afwezig zal zijn eveneens te informeren.

Eerstejaars: mw. drs. T.H.M. de Jong, t.h.m.de.jong@hum.leidenuniv.nl  
Ouderejaars: mw. S.V. Kraakman MA, s.v.kraakman@hum.leidenuniv.nl

Download hier het formulier als pdf. De formulieren zijn ook te vinden in een van de mappen bij het kopieerapparaat op de eerste verdieping van het Arsenaal en zijn daarnaast meestal ook te vinden in de college-omschrijvingen van vakken die deelnemen aan het project. Ingevulde formulieren kunnen in het postvak (nr. 7) van het studiecoördinaat gedeponeerd worden. Ook is er een engelstalige variant van dit formulier.

Eventuele sancties/gevolgen naar aanleiding van (regelmatige) afwezigheid bij colleges zullen door de examencommissie worden genomen.

Tentamens of midterm-testen
Bij ziekte tijdens tentamens of midterm-testen, dient de student onmiddellijk de studiecoordinator (per mail/telefoon: 071-5272547) en de docent in te lichten en naar de dokter (of universiteitsarts: tel: 071 527 8015) te gaan om om een doktersverklaring te vragen. Bij het missen van een tentamen/midterm wegens ziekte zal de student eerst de reguliere herkansing voor het betreffende vak moeten afleggen. Indien hij/zij voor deze herkansing onverhoopt een onvoldoende haalt, dan kan de student alleen met doktersverklaring een verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra hertentamen. De studiecoordinator zal de student hierover verder kunnen inlichten.


Laatst Gewijzigd: 03-12-2015