Mw drs. Thea de Jong, studiecoördinator

Expertise:
  • Griekse en Latijnse taal en cultuur (BA)


Telefoon: +31 (0)71 527 2606
E-Mail: t.h.m.de.jong@hum.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Geesteswetenschappen, Onderwijs- en Studentzaken, Studieadvies en -coordinatie
Werkadres: Arsenaal
Arsenaalstraat 1
2311 CT Leiden
Kamernummer 1.23


" class="getfive" title="" alt="" />

Aanwezig op dinsdag en donderdag van 9.00-17.00 uur.

Spreekuur         
Inloopspreekuur: dinsdag 14-16 uur.


De rol van de studiecoördinator

De studiecoördinator is er voor mensen van binnen en buiten de opleiding voor allerhande vragen. Ook aanstaande studenten kunnen zich tot haar wenden, bijvoorbeeld voor voorlichtingsmateriaal of om met colleges mee te mogen lopen. Op de spreekuren kan men terecht voor inlichtingen over de studie, toelatingseisen of andere zaken betreffende de opleiding. Het met de studiecoördinator besprokene blijft vertrouwelijk. De studiecoördinator heeft de taak om studenten van de opleiding te helpen met zaken als keuzemogelijkheden na het eerste en tweede jaar, studieproblemen, studievertraging, studiestaking en conflicten met docenten. De studiecoördinator probeert de studenten dus te helpen het maximale profijt te halen uit hun studie. Hierbij probeert zij zoveel mogelijk een bemiddelende en neutrale rol te spelen tussen de opleiding en de studenten. Afwezigheid bij colleges dient ook - het liefst van te voren, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk - bij de studiecoördinator gemeld te worden, met opgaaf van redenen.

Laatst Gewijzigd: 24-04-2017