Graduate School of Humanities

" class="getfive" title="" alt="" />

U wordt automatisch doorgestuurd. Gebeurt er niets? Naar de nieuwe website.


Graduate School

De Graduate School of Humanities is verantwoordelijk voor de Master- en PhD programma's van de Faculteit der Geesteswetenschappen.


Facultaire instituten

Het facultaire onderzoek is georganiseerd in zes instituten die disciplinair en regionaal georiƫnteerd zijn: Culturele Disciplines, Geschiedenis, Kunsten, Regiostudies, Taalwetenschap en Wijsbegeerte. De instituten staan onder leiding van een wetenschappelijk directeur.