Voorzieningen

Studenteninformatiepunt

Heb je vragen over je opleiding, keuzeruimte, colloquium doctum, aanmeldingsprocedure masteropleidingen, contract- of à la carte-onderwijs? Kom langs bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.


Kopiëren en printen

Bij de Copy & Printshop WSD kun je kopiëren en (laten) inbinden. Studenten kunnen kopiëren en printen op zo genoemde multifunctionals.


Talencursussen

Studenten en medewerkers kunnen bij het Academisch Talencentrum taal- en cultuurcursussen volgen. Er zijn intensieve zomercursussen en minder intensieve cursussen tijdens de semesters.


Tips voor beeldschermwerk

Voorkom RSI, let op je werkhouding! Als student breng je aardig wat tijd achter een beeldscherm door. Dit is niet zonder risico's. Beeldschermwerkers hebben namelijk een verhoogde kans op Repetitive Strain Injury of RSI.