Aanmeldingsprocedure colleges en tentamens

Werkwijze uSIS / Aanmelding voor vakken en tentamens

1. Ga naar de website van uSIS
2. Klik op 'Selfservice'
3. Klik op 'Inschrijving'
4. Klik op 'Studieactiviteit toevoegen'
5. Selecteer het juiste studiejaar en klik op 'Doorgaan'
6. Klik op 'toevoegen studieact.' om vakken en/of tentamens toe te voegen aan je winkelwagen
7. Klik op 'zoeken'
8. Selecteer in de lijst 'Vak studiedeel' de optie Geschiedenis (of bijv. FGW Kerncurriculum voor Kerncurriulum-vakken)

Voor tentamens:
9. Klik op 'Extra zoekcriteria' en selecteer in de lijst 'Onderdeel' de optie Tentamen

10. Klik op 'Zoeken' en in het volgende scherm op 'OK'
11. Zoek het vak/tentamen waarvoor je je wil aanmelden en klik op 'studieactiviteit selecteren'
12. In het volgende scherm is dit vak aangevinkt. Klik op 'in winkelwagen' om het toe te voegen aan je winkelwagen.
13. Herhaal vanaf stap 7 als je meer vakken/tentamens wil toevoegen. Ben je klaar, klik dan op 'Doorgaan'
14. Klik op 'Doorgaan naar stap 2 van 3'
15. Klik op 'Inschrijving voltooien'.

Nb. In tegenstelling tot uTwist ontvang je geen e-mailbevestiging van je aanmelding/afmelding. Je kunt in 'Mijn studierooster' controleren voor welke vakken/tentamens je daadwerkelijk bent aangemeld.

Afmelden voor vakken/tentamens:
Je kunt op elk moment een toegevoegd vak verwijderen uit je winkelwagen door op het prullenbak-icoon te klikken. Was de inschrijving al voltooid: ga dan naar 'Selfservice', 'Inschrijving', 'Studieactiviteit verwijderen' om je af te melden.

Hieronder lees je de voorwaarden voor het deelnemen aan colleges.
Zie het overzicht van deadlines voor de uiterste inschrijfdatum voor colleges en tentamens.

NB. Bij problemen met uSIS:
- neem contact op met het Studiepunt via studiepunt@hum.leidenuniv.nl.

Als het bovenstaande je probleem niet oplost, kun je een e-mail sturen naar osz-oa-huizinga@hum.leidenuniv.nl. Studenten die op het moment van inschijving nog niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden kunnen zich tijdens de genoemde periodes aanmelden voor resterende plaatsen via het digitale formulier. Voor aanvang van de colleges moet zijn voldaan aan de toelatingsvoorwaarden.


BA Hoorcolleges

Studenten hebben vanaf hun tweede studiejaar toegang tot BA Hoorcolleges. Voor toelating tot BA hoorcolleges gelden geen specifieke regels. Uiteraard moet de student wel hebben voldaan aan de BSA norm.

Zie het overzicht van deadlines voor de uiterste inschrijfdatum voor colleges en tentamens.

BA Werkcolleges

Voorwaarden:
Studenten hebben pas toegang tot BA Werkcolleges vanaf het moment dat zij voldoen aan de BSA norm en beide Themacolleges met een voldoende hebben afgerond.

Studenten van de Opleiding Geschiedenis (incl. de studenten die een major- of minor-studie bij Geschiedenis volgen of het Keuzepakket Geschiedenis/Amerikanistiek/Mediëvistiek volgen) hebben voorrang boven alle andere studenten. Studenten van buiten worden alleen toegelaten indien er plaats is. Voor hen geldt dat zij hun propedeuse moeten hebben afgerond om toegelaten te kunnen worden. Werkcolleges kunnen niet worden gevolgd als à la carte onderwijs of als contractonderwijs.

Zie het overzicht van deadlines voor de uiterste inschrijfdatum voor colleges en tentamens.

De definitieve groepsindeling wordt voor het 1e semester eind augustus en voor het 2e semester eind januari gepubliceerd op de website van Geschiedenis.

BA Verdiepings- en verbredingsvakken (VVR)

Zie het overzicht van deadlines voor de uiterste inschrijfdatum voor colleges en tentamens.

BA Kerncurriculum

Per 1 september 2008 is het voor studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen verplicht om twee vakken van het facultair kerncurriculum (10 ECTS) te volgen.
Wetenschapsfilosofie (5 ECTS) is voor iedere student verplicht, daarnaast is bij Geschiedenis in de propedeuse het vak Inleiding Historische Wetenschap (5 ECTS) een verplicht onderdeel.

BA-Seminars

BA-studenten hebben pas toegang tot een BA Seminar vanaf het moment dat zij de gehele propedeuse en beide tweedejaars BA-werkcolleges hebben afgerond, waarbij één van beide in de richting van het Seminar moet zijn.

Studenten van de Opleiding Geschiedenis hebben voorrang boven alle andere studenten. Studenten van buiten kunnen alleen worden toegelaten met toestemming van de examencommissie en indien er plaats is. Voor hen geldt dat zij hun propedeuse en minimaal het tweedejaars programma moeten hebben afgerond om toegelaten te kunnen worden. Seminars kunnen niet worden gevolgd als à la carte onderwijs of als contractonderwijs.

Studenten die nog niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden kunnen zich tijdens de genoemde periodes aanmelden voor resterende plaatsen via het digitale formulier. Voor aanvang van de colleges moet zijn voldaan aan de toelatingsvoorwaarden.

Zie het overzicht van deadlines voor de uiterste inschrijfdatum voor colleges en tentamens.

BA Keuzeruimte

Vanaf september 2009 kunnen Leidse bachelorstudenten de keuzeruimte van hun studie, variërend per opleiding van 30 tot 15 studiepunten, vullen met een minor, keuzevakken (locaal, nationaal, internationaal) of een stage in binnen- of buitenland. Daarmee kun je eigen accenten geven aan je opleiding of je opleiding verbreden. Meer informatie over aanmelding en voorwaarden vind je op de Minorenpagina en in de Studiegids.

BA-Eindwerkstuk / Afstudeerplan

Studenten die hun BA-eindwerkstuk gaan schrijven, moeten hiervoor een digitaal afstudeerplan invullen. Hierin geven ze onder andere aan bij wie ze hun eindwerkstuk schrijven, of ze dit in combinatie met een seminar of literatuurtentamen doen, wat voor vakken/punten ze verder nog open hebben staan en wanneer zij hun eindwerkstuk inleveren en afstuderen. Een versie van het plan wordt naar de betreffende afstudeerbegeleider en naar het studiecoördinaat gestuurd. Hierdoor komt de student op de afstudeerlijst terecht en worden duidelijke afspraken gemaakt. Als de student de geplande inleverdatum van het eindwerkstuk niet redt, dient een nieuw afstudeerplan opgesteld te worden.

Aanmelden tentamens

Nieuwe eerstejaarsstudenten hoeven zich voor het eerste semester niet zelf aan te melden voor tentamens. Ze moeten zich wél inschrijven voor de herkansingen. Vanaf het tweede semester dienen studenten zichzelf wél in te schrijven voor tentamens.

BA2 en BA3 studenten moeten zich via uSIS inschrijven voor de tentamens en hertentamens uit de BA vervolgfase.

Zie het overzicht van deadlines voor de uiterste inschrijfdatum voor tentamens.

Laatst Gewijzigd: 07-10-2014