Bestuur, commissies en medezeggenschap

Bestuurlijke organisatie en medezeggenschap

De Faculteit der Geesteswetenschappen is een zeer brede faculteit met een complexe bestuurlijke structuur. Op ieder niveau binnen de faculteit kun je als student je mening over het onderwijs naar voren brengen en invloed uitoefenen op de kwaliteitscontrole. Je kunt studentlid worden van een aantal bestuursorganen en commissies.


Ideeënbus Faculteitsraad

Heb je een goed idee om de gang van zaken aan onze faculteit te verbeteren? De faculteitsraad hoort het graag van je! Of het nu gaat om de bewegwijzering van de gebouwen, de planning van de roosters, formulieren voor het personeel, het gebruik van social media of internet: laat het ons weten! Je kunt je idee eenvoudig insturen via de digitale ideeënbus.