Alumnivereniging VOGeL

Vereniging Oud-Geschiedenisstudenten Leiden (VOGeL)

Wat wil VOGeL?

VOGeL bestaat uit oud-studenten die met plezier in Leiden geschiedenis gestudeerd hebben. Dit plezier willen zij door de activiteiten van VOGeL opnieuw ophalen. En dat niet alleen, ook de wens om hun kennis van geschiedenis te actualiseren is voor velen een belangrijke drijfveer om lid te worden van VOGeL. Immers, een groot aantal alumni komt buiten het eigenlijke vak terecht, maar verliest daarmee niet de interesse in geschiedenis. En ten slotte is daar nog de opleiding. Iedere oud-student heeft zo wel zijn herinneringen aan professoren, docenten, mede-studenten of gewoon te sfeer van de vakgroep. VOGeL biedt deze oud-studenten de mogelijkheid om hun mede-studenten te ontmoeten, om nog eens een college van een van zijn voormalige professoren of docenten te volgen, of om gewoon weer eens de sfeer van Leiden op te snuiven.


Wat doet VOGeL?

Om aan al deze sentimenten en wensen van oud-studenten te voldoen organiseert het bestuur van VOGeL jaarlijks een aantal activiteiten: 

Het plezier om in Leiden geschiedenis te hebben gestudeerd kan opnieuw worden beleefd door middel van de activiteiten die VOGeL organiseert. De vereniging is in 1992 door een aantal enthousiaste docenten en studenten opgericht. VOGeL stelt je in de gelegenheid om mede-studenten te ontmoeten , om weer een college van één van je voormalige docenten te volgen, of om weer eens de Leidse sfeer te proeven. 

Het bestuur organiseert studiebijeenkomsten in Leiden en excursies naar historische tentoonstellingen in binnen- en buitenland. 

Lid worden van VOGeL

Voor het bedrag van 15 euro bent u een heel jaar verzekerd van uitnodiging voor alle activiteiten en het verkrijgen van publicaties van VOGeL. Of u nu mede-studenten en docenten van vroeger wilt ontmoeten, uw netwerk wil versterken, uw kennis van geschiedenis op peil wil houden of gewoon weer eens in Leiden wil zijn, VOGeL biedt het u allemaal. 

Informatie:
Email: alumniverenigingvogel@gmail.com

Aanmelding: 
- Vogel, Secretariaat p/a Opleiding Geschiedenis 
   Postbus 9515, 2300 RA Leiden, of:
-
alumniverenigingvogel@gmail.com

 

Links

  • Leidschrift
    Het tijdschrift Leidschrift bevat wetenschappelijke artikelen en interviews rond steeds wisselende historische thema's, waarbij wordt aangesloten bij interessante onderwerpen uit het historische debat. De stukken zijn geschreven door ervaren historici, maar ook door studenten, die bijvoorbeeld hun scriptie omwerken tot een artikel. Leidschrift verschijnt drie keer per jaar.
  • Alumniwebsite Faculteit der Geesteswetenschappen
    De Faculteit der Geesteswetenschappen hecht veel waarde aan contacten met haar alumni. Voor de faculteit en de opleidingen zijn oud-studenten belangrijk vanwege hun feedback op het onderwijs en de link met de praktijk. Voor afgestudeerden bieden deze contacten mogelijkheden tot het opnieuw aanhalen van banden met docenten en oud-studiegenoten tijdens bijvoorbeeld alumnidagen, en tot het volgen van onderwijs (á la carte, contractonderwijs en masteropleidingen). Ook worden alumni betrokken bij gastcolleges, stages, studie- en arbeidsmarktvoorlichting en afstudeeropdrachten.
  • Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen
    De Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen adviseert studenten geesteswetenschappen bij het plannen van een loopbaan.

Nieuws

Publicatie oud-bestuurslid Vogel

Harm Peter Smilde & Rien Rouw, Dieoorlog. Opgroeien in bezettingstijd (2010)
ISBN 978 90 8850 062 6 |  192 pagina’s  |  € 17,90

Zie hier voor het persbericht.

Laatst Gewijzigd: 04-01-2016