Kenniscentrum Frankrijk-Nederland

Kennisvalorisatie en het bevorderen van de dialoog tussen wetenschap en samenleving binnen Nederland op het gebied van Frankrijk, dat zijn de doelstellingen van het Kenniscentrum Frankrijk-Nederland. Het centrum bundelt en verspreidt expertise op het gebied van Frankrijk en Frans-Nederlandse relaties.

De meeste leden van het centrum zijn wetenschappelijk onderzoeker, tolk/vertaler of docent. Wij ontplooien samen met onze partners (Institut Français, Levende Talen, Table Ronde, Cercle Français de Rotterdam etc.) gerichte activiteiten voor deze doelgroepen. Wij streven ernaar ons netwerk verder uit te breiden, ook richting het bedrijfsleven en andere sectoren waarbinnen de Franse taal en cultuur een rol speelt.

Het lidmaatschap van het KFN is gratis en 4 keer per jaar verschijnt er een Nieuwsbrief.

Zie voor meer informatie de website van het Kenniscentrum Frankrijk-Nederland.


Laatst Gewijzigd: 08-10-2014