Actueel

Workshop CV & Brief

Spring eruit met je CV en persoonlijke brief. Nuttige tips & tricks hoe je met jouw CV en brief op kan vallen tussen alle sollicitanten. Onder begeleiding van de loopbaansadviseur leer je hoe je succesvol kan variëren met je CV en brief, je eerste stap naar een stage of baan. Datum: 13 mei 2014


Stem! Wat is jouw favoriete buitenlandfoto?

Op de oproep van de faculteit Geesteswetenschappen om een foto in te sturen met als thema ‘Studeren in het buitenland ’ kwamen veel reacties van studenten binnen. De verhalen erbij komen recht uit hun hart. De jury heeft de negen beste foto’s geselecteerd, en wijst begin juni de winnaars van de eerste, tweede en derde prijs aan. Maar jullie bepalen welke foto de publieksprijs wint!


Karène Sanchez genomineerd voor Leidse Onderwijsprijs

Welke docent kan studenten bijzonder goed motiveren of verweeft actueel onderzoek in zijn colleges? Het Leids Studentenplatform heeft de genomineerden bekend gemaakt voor de jaarlijkse Leidse Onderwijsprijs en Dr. Karène Sanchez, docente Franse taal en cultuur, is een van de kanshebbers.


Excursie naar de Damen Shipyards Group

De Opleiding Franse taal en cultuur organiseert ieder jaar, in het kader van het keuzevak BA le français des affaires, een excursie naar het bedrijfsleven. Dit jaar heeft men in oktober een bezoek gebracht aan de Damen Shipyards Group te Gorinchem. De Damen Shipyards Group heeft wereldwijd 37 scheepswerven, meer dan 6.000 medewerkers en met een omzet van 1,3 miljard euro in 2012.


Een baantje bij de universiteit, wat levert dat op?

De Studenten Loopbaan Service doet om de paar jaar onderzoek naar de kansen van studenten op de arbeidsmarkt. Uit  het arbeidsmarktonderzoek uit 2012 bleek dat studenten met relevante werkervaring doorgaans sneller aan een baan komen. Maar wat is die ‘relevante werkervaring’ dan precies?


Bindend Studieadvies aangescherpt per 1 september

Met ingang van 1 september 2013 scherpt de Universiteit Leiden het Bindend Studieadvies (BSA) aan voor nieuwe studenten die straks starten met een bacheloropleiding. De universiteit heeft hiervoor toestemming gekregen van het Ministerie van OCW. Deze maatregel staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een pakket maatregelen voor meer studiesucces.


Alfa's afgeschreven?

Je kunt de krant niet openslaan of je leest over de stijgende werkloosheid, die vooral onder jongeren schrikbarend hoog is. Steeds vaker is dat ook onder hoog opgeleide jongeren het geval. Betekent dit dat net afgestudeerde alfa’s afgeschreven zijn of kunnen zij nog steeds kansen creëren?


Studieplan voor tweede studiejaar

Alle Leidse eerstejaarsstudenten maken deze zomer een studieplan voor hun tweede studiejaar. Het gebruik van het studieplan moet stimuleren om je studie na het eerste jaar goed te vervolgen.


MA Frans scoort goed in Keuzegids Masters 2013

Uit de Keuzegids Masters 2013 komt naar voren dat de Universiteit Leiden het net zo goed doet als vorig jaar. Vier masteropleidingen van Geesteswetenschappen komen dit jaar als beste uit de bus. De MA Frans is er daar een van.


Keuzegids Elsevier: drie opleidingen Geesteswetenschappen op eerste plaats

De Universiteit Leiden is volgens studenten de op een na beste brede universiteit van Nederland. Zeven Leidse bacheloropleidingen staan op de eerste plaats als het om tevredenheid van studenten gaat, drie daarvan zijn van de Faculteit der Geesteswetenschappen: Franse taal en cultuur, Geschiedenis en Griekse en Latijnse taal en cultuur.