MLA Stijlconventies, Handleiding bij het schrijven van papers en beoordelingscriteria

Het schrijven van een interessant stuk, dat aan de criteria voor wetenschappelijk niveau voldoet en toch voor de gemiddelde lezer tevens prettig leesbaar is, is één van de belangrijkste zaken die je leert bij de universiteit.

Voor het schrijven van een paper of werkstuk, maar vooral voor het schrijven van je eindscriptie krijg je in de hieronder vermelde handleidingen ondersteuning aangereikt om goed beslagen ten ijs te kunnen komen. 
Een werkstuk of scriptie dient niet alleen te voldoen aan bepaalde vormeisen, maar ook de wijze waarop je je onderzoek benadert is belangrijk voor de uiteindelijke vorm en inhoud van je scriptie.

Voor inzicht in vormeisen kun je hierbij de samenvatting  van het meest gehanteerde en internationaal geaccepteerde systeem, dat van de Modern Language Association (MLA) downloaden. 

Voor inzicht in de wijze waarop je de vraag- en probleemstelling kunt benaderen, of welke opbouw je het beste kunt hanteren, kun je de Handleiding -Schrijven papers en scripties- downloaden.

Het is ook van belang te weten op welke criteria je scriptie wordt beoordeeld. Zie hiervoor de onderstaande documenten:


Laatst Gewijzigd: 27-05-2015