Belangrijke formulieren

Hier vindt u alle belangrijke formulieren die van toepassing zijn op uw studie bij de Opleiding Engels.

Eindwerkstuk- en afstudeerformulier

Stap 1: invullen van het BA eindwerkstukaanvraagformulier.
Let op! Deadline is 1 maart indien u vóór 31 augustus wil afstuderen. Afstuderen vóór 31 januari? Dan is de deadline 15 oktober. 


Stap 2: invullen van het Bachelor afstudeerformulier.
Let op! Deadline is één maand vóór uw eindgesprek. NB: Indien uw afstudeerdatum 31 augustus is moet dit formulier uiterlijk 1 juli zijn ingeleverd. Is dit 31 januari, dan is de deadline 1 december.
NB: lever dit document tijdig in. Wanneer er cijfers ontbreken kan dit worden aangegeven op het formulier. Wacht niet tot het laatste cijfer bekend is.

Plagiaatverklaring

De aanvraag voor het BA eindwerkstuk bevat naast het scriptievoorstel ook een plagiaatverklaring. Neem voor het invullen dit document goed door. Hier staat precies in wat wordt verstaan onder plagiaat.

Download hier de plagiaatverklaring. 

Studieplan

Download hier het juiste studieplanformulier voor 2016-2017. De deadline voor het inleveren van het Studieplan is 1 juli 2016!

Let op: indien van toepassing kunt u na de uitslag van de herkansingen benaderd worden door de studiecoördinator om uw studieplan te wijzigen en/of opnieuw in te leveren. Lever het studieplan op tijd in, ondanks eventuele herkansingen!

Voltijd
1. Formulier Studieplan BA jaar 2
2. Formulier Studieplan BA jaar 3
3. Formulier Persoonlijk studieplan

Deeltijd
1. Formulier Studieplan BA jaar 2 deeltijd
2. Formulier Studieplan BA jaar 3 deeltijd
3. Formulier Studieplan BA jaar 4/5 deeltijd

Keuzevakkenpakket

Wanneer de student de vrije keuzeruimte niet invult met een (goedgekeurde) minor aan de Universiteit Leiden of aan de Erasmus University Rotterdam of aan de Technische Universiteit Delft, dient hiervoor toestemming gevraagd te worden aan de examencommissie. Hier vind je het formulier en toelichting op de procedure.

Buitenlandaanvraag

Het indienen van een buitenlandaanvraag gaat via uSis. Je kunt daar een verzoek indienen tot het volgen van extern onderwijs. Een uitleg vind je op deze pagina. Let op! Dit kan alleen na overleg met de administratie (osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl) in verband met het toekennen van de juiste instituten (LUCAS/LUCL). 

Vrijstellingen

Het indienen van een vrijstelling kan worden ingediend via uSis. Voor de juiste procedure, zie hier.

Opnemen extra curriculair vak

Voor het laten opnemen van een extra curriculair vak in het diploma-supplement moet goedkeuring worden aangevraagd bij de examencommissie. Voor de juiste procedure, zie hier.

Extra herkansing

Wanneer je de cursus ook na de herkansing niet met een voldoende hebt kunnen afronden, omdat er bijzondere omstandigheden waren, kun je de examencommissie verzoeken om een extra herkansing binnen het lopende collegejaar. Voor de procedure, zie hier.

Laatst Gewijzigd: 20-10-2016