Afstuderen

Webformulier uitstel afstuderen

Je hebt alle vakken behaald die nodig zijn om je opleiding af te ronden: je voldoet aan je exameneisen en je kunt afstuderen. Wanneer je je afstuderen niet zelf hebt aangevraagd, heb je via uSis het bericht 'Constatering afstuderen' ontvangen. Daarin staat dat je volgens de administratie van je opleiding aan je exameneisen voldoet en dat, zonder tegenbericht, je diploma binnenkort vastgelegd zal worden. Maar misschien wil jij nog niet afstuderen.


Afstudeerprocedure Bachelor

Hier vind je informatie over de eindwerkstukprocedure en welke stappen je moet ondernemen om te kunnen afstuderen aan de bacheloropleiding Engelse taal en cultuur.


Voor en na afstuderen

Informatie over doorstuderen, beëindiging inschrijving, restitutie van het collegegeld, studiefinanciering en de ov jaarkaart