Actueel

'Het is informatief naar twee kanten toe'

Veel geesteswetenschappers houden er een eigen blog op na. Deze zomer besteden we daar aandacht aan. Vandaag aan het woord: Ingrid Tieken-Boon van Ostade van het blog Bridging the Unbridgeable . Onderzoeksproject Bridging the Unbridgeable: Linguists, Prescriptivists and the General Public probeert de kloof te dichten tussen beschrijvende taalkundigen, prescriptivists en algemene taalgebruikers door onderzoek te doen naar taaladviesboeken en de regels die zij voorschrijven.


DR. P.A. Tiele-Stichting scriptieprijs 2016

In 2016 schrijft de Dr. P.A. Tiele-Stichting weer een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap. De Tiele-Stichting wil de wetenschap van het boek in al haar aspecten bevorderen. Zij doet dit onder andere door middel van het instellen van leerstoelen, het (doen) uitvoeren wetenschappelijk onderzoek, het (doen) uitgeven wetenschappelijke publicaties, het organiseren van symposia en lezingen en sinds 2007 door het bekronen van opmerkelijke scripties.