Toelatingscommissie

Om toegelaten te worden tot het Bachelorprogramma of Masterprogramma van de Opleiding Nederlandkunde kunt u niet direct contact opnemen met deze commissie.
U dient een aanvraag in bij het Admissions Office van het International Office. Zij beslissen in eerste instantie of een student toegelaten kan worden aan de Universiteit Leiden. Op www.leiden.edu vindt u uitgebreide informatie over toelatingsprocedures, collegegeld, visumaanvraag, huisvesting enz. In een later stadium beslist de toelatingscommissie van de opleiding Nederlandkunde mede over de toelating van aanstaande Bachelor- en Masterstudenten. De voorzitter van deze commissie is prof.dr. O.J. Praamstra.


Laatst Gewijzigd: 02-03-2010