Uitwisselingsovereenkomsten en -programma's

De Universiteit Leiden heeft de volgende uitwisselingsovereenkomsten: Facultaire uitwisselingsovereenkomsten voor studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen en universiteitsbrede uitwisselingsovereenkomsten voor studenten van de Universiteit Leiden. Daarnaast hebben sommige opleidingen specifieke programma's voor hun studenten. Hier vind je alle overeenkomsten op een rij.

Opleidingsprogramma's

Voor de onderstaande programma’s/uitwisselingen moet je de opleiding volgen waaronder het programma valt. Het betreffen niet verplichte buitenlandverblijven.

Harting
In het kader van dit programma kunnen jaarlijks een aantal studenten Engelse taal en cultuur van alle Nederlandse universiteiten worden uitgezonden naar Groot-Brittannië en Ierland. Het programma stelt studenten in staat om één studiejaar door te brengen aan een van de ongeveer 15 deelnemende Britse of Ierse universiteiten. Elk jaar kunnen ongeveer 4 of 5 derdejaars bachelorstudenten uit Leiden van het Hartingprogramma gebruik maken. Studenten hoeven hierbij geen collegegeld te betalen aan de ontvangende universiteit.

Selectie
De selectie van studenten vindt plaats op grond van prestaties en voor zover mogelijk wordt rekening gehouden met de voorkeur van studenten bij het toekennen van de universiteitsplaats.

Wanneer
Elk jaar wordt in november/december door de Commissie Internationale Contacten van de opleiding Engelse taal en cultuur een bijeenkomst georganiseerd (aangekondigd op de prikborden). De uiteindelijke selectie vindt in maart plaats.

Informatie
Voor nader informatie kun je contact opnemen met de coördinator van het Hartingprogramma in Leiden, dr. (tel.: 071-5272165) 

Nagasaki
Studenten Japanstudies kunnen voor hun studie een jaar aan de universiteit van Nagasaki studeren in een speciaal taalprogramma. Dit programma wordt door de opleiding Japanstudies gecoördineerd. Neem contact op met de studiecoördinator Japanstudies voor meer informatie.

China en Taiwan
Studenten Chinastudies kunnen tijdens hun bachelor een jaar in Beijing of Taipei studeren. Dit programma wordt door de opleiding gecoördineerd. Neem contact op met de studiecoördinator Chinastudies voor meer informatie.


Buiten Europa

Als je via een uitwisseling naar een universiteit buiten Europa wilt, moet je gebruik maken van de universiteitsbrede overeenkomsten. Dit betekent dat alle studenten van de hele universiteit er gebruik van kunnen maken. De mogelijkheden, deadlines en procedures vind je op de website van Studeren in het buitenland van Student en Onderwijs Zaken. Voor meer informatie neem contact op met de coördinator van de universiteitsbrede uitwisselingsovereenkomstenBAIS: Studenten BA International Studies hebben enkele mogelijkheden buiten het universiteitsbrede aanbod. Voor meer informatie, kijk op de Study Abroad pagina’s op de BAIS website.

Binnen Europa - Erasmus

Binnen Europa zijn alle uitwisselingen ondergebracht in het zogenaamde Erasmus+ programma. Om via het Erasmus+ programma naar een universiteit in Europa of Turkije te kunnen, moet de Faculteit Geesteswetenschappen een Erasmus+ uitwisselingsovereenkomst met deze instelling hebben. Deze overeenkomsten zijn op vakgebied. In verreweg de meeste gevallen, maar in ieder geval in Groot-Brittannië en Ierland, kun je alleen naar de buitenlandse universiteit als Geesteswetenschappen op jouw vakgebied een overeenkomst heeft. De uitwisselingsovereenkomsten zijn gerangschikt per land en universiteit met daar achter het vakgebied waar de overeenkomst voor geldt. Als er geen opleiding bij staat, kan de buitenlandcoördinator je vertellen of de overeenkomst ook voor jou geldt. Het overzicht met mogelijkheden voor 2015/2016 vind je in het pdf bestand Erasmus Partners Humanities 2015/2016. De Erasmuscoördinator is Linda Huizinga-Coolen.

Laatst Gewijzigd: 19-06-2015