Disclaimer

De informatie op deze website wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd door de Faculteit der Geesteswetenschappen. Niettemin kan het voorkomen dat sprake is van onjuiste, onvolledige of verouderde informatie.

Aan informatie die op de website van de Faculteit der Geesteswetenschappen wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. Het is mogelijk dat via deze website toegang wordt geboden tot websites of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De Faculteit der Geesteswetenschappen en de Universiteit Leiden kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites of informatiebronnen. Indien u onjuistheden op deze website constateert, dan kunt u een e-mail sturen aan de facultaire hoofdredacteur van deze website.

De informatie op deze site, zowel de tekst als het beeldmateriaal, is en blijft eigendom van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, tenzij anders vermeld. Als u informatie uit deze website voor uw eigen publicaties wilt overnemen, mag dat, maar alleen met vermelding van de bron.

Laatst Gewijzigd: 24-02-2009