Vrijstellingstoets Modern Chinees voor aanstaande studenten

 • Donderdag 25 augustus 2016 
 • Schriftelijke toets 11:15-13:00 uur, lokaal: M. de Vrieshof 4, 12 
 • Mondeling na 13:30 uur op afspraak
Als je overweegt om Chinees te gaan studeren en je denkt dat je Chinees zo goed is dat je niet aan de taalverwervingscolleges van het eerste jaar hoeft deel te nemen, dan kun je meedoen dan de zgn. 'vrijstellingstoets'. Bij voldoende resultaat kun je vrijstelling krijgen voor de taalcolleges Modern Chinees I en kun je direct doorstromen naar de taalcolleges van Modern Chinees 2.

Aanmelden

Stuur voor 15 augustus 2016 een e-mail naar mw. Ans de Rooij met hierin de volgende gegevens:   

 • Voornaam en naam
 • Geslacht 
 • Adres, telefoonnummer en e-mailadres 
 • ID-nummer (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). Voor de vrijstellingstoets moet je je identiteitsbewijs meenemen ter controle. Als je dit niet bij je hebt, kun je NIET deelnemen aan de toets!  
LET OP: Dit is erg belangrijk: aanmelden voor de vrijstellingstoets kan uiterlijk t/m vrijdag 15 augustus 2016. Dit is een harde deadline. Aanvragen die ons later dan 15 augustus bereiken worden NIET in behandeling genomen!

Vragen

Voor vragen kun je contact opnemen met Ans de Rooij, maar lees eerst de inhoud van deze pagina goed door!

Voorbereiding

Tijd en plaats
De vrijstellingstoets wordt op donderdag 25 augustus 2016 gehouden van 11:15-13:00 uur in Matthias de Vrieshof 4, 12. Hier vind je de Matthias de Vrieshof op de kaart. Het mondeling tentamen vindt op afspraak plaats na het schriftelijk tentamen vanaf 13:30 uur  in de kamer van Ans de Rooij (Arsenaal 003). Je wordt door de docent ingedeeld en krijgt de tijd via een e-mail te horen. Een namenlijst met de exacte mondelingtijden zal ook op de deur van kamer 003 worden gehangen.

Tentamenstof: 

 • Integrated Chinese Textbook Level 1 Part 1 en 2 in traditionele karakters (third edition, dus geen second edition!), dat is les 1 t/m les 20. De woorden uit de rubriek ‘What about you…?’ die in dit boek staan, hoef je NIET te leren. 
  Let op: De boeken Integrated Chinese Level 1 Part 1 en 2 zijn helaas niet bij ons te leen. Ook hebben we er geen digitale versie van.
 • De 'Belangrijke Woordenlijst' bij Integrated Chinese: les 1 t/m les 20. Deze omvangrijke lijst met woorden en voorbeeldzinnen kun je als pdf-bestand toegestuurd krijgen via e-mail. Vraag deze lijst tijdig aan bij Ans de Rooij door een mail te sturen.

Tentamenonderdelen: 
1/ mondeling

 • Pinyin oplezen
 • vragen beantwoorden
 • een korte tekst (in karakters) oplezen

2/ schriftelijk

 1. karakterkennis (lege plekken invullen)  
 2. grammatica (multiple choice) 
 3. vertaling zinnen Nederlands-Mandarijn (in pinyin & karakters) 
 4. vertaling zinnen Mandarijn (in karakters)-Nederlands
 5. vragen beantwoorden in karakters over een stukje tekst 
 6. zinnen maken met opgeven woorden in karakters of 'Chinees in de praktijk' (een advertentie of een strip of cartoon kunnen vertalen)

Let op:

 • vertalingen alleen in correct Nederlands.
 • Je mag geen afgekorte karakters gebruiken, dat betekent dus dat je alleen traditionele karakters mag gebruiken! Afgekorte karakters worden op dit tentamen niet goed gerekend.

Laatst Gewijzigd: 18-02-2016