Bert van Selm-lezing

De vorige, vierentwintigste Bert van Selm-lezing werd gehouden door drukker Gerard Post van der Molen, onder de titel: 'De magie van margedrukken'.  

Drukken en uitgeven buiten de reguliere kaders is een praktijk die al in de vijftiende eeuw ontstond. In Nederland werden die mogelijkheden echter vanaf 1914 tot 1983 actief verhinderd door het toenmalige kartel van de grafische industrie. Desondanks wisten de margedrukkers zich vanaf 1975 succesvol te verenigen in de Stichting Drukwerk in de Marge. Aan de hand van recent gevonden archiefmateriaal worden in deze lezing verleden en heden van het margedrukken onderzocht. Voor de toekomst worden ter verrijking én behoud van het margedrukken kansen en mogelijkheden van digitale technieken verkend.

 


Laatst Gewijzigd: 30-03-2016