Studie-informatie

De opleiding Afrikaanse talen en culturen verzorgt een driejarige bacheloropleiding, twee eenjarige mastersopleidingen en een tweejarige onderzoeksmaster.

Bachelorprogramma

Afrika is een fascinerend en zeer groot en gevarieerd continent. Toch worden de Afrikaanse geschiedenis en de vele talen en culturen van Afrika op relatief weinig plekken in de wereld bestudeerd en gedoceerd. De Leidse opleiding Afrikaanse talen en culturen is de enige Afrika-opleiding in Nederland. Een unieke kans dus om kennis te maken met dit boeiende continent.


In deze studie leer je Afrikaanse samenlevingen te begrijpen door bestudering van taal en cultuur. De studenten leren kritische vragen te stellen en zelfstandig het verhaal dat Afrika vertelt te onderzoeken door middel van taalverwerving, taalkundig onderzoek, geschiedenis en literatuur.

In het eerste jaar maak je kennis met Afrika door middel van het leren van het Swahili en een inleiding in de letterkunde, geschiedenis en taalkunde van Afrika. Daarnaast is er ook aandacht voor algemene vaardigheden, zoals het schrijven van werkstukken en het opzetten en geven van presentaties. Na het eerste jaar kies je een van de drie accenten binnen de opleiding Afrikaanse talen en culturen: taalkunde, geschiedenis & antropologie of literatuur. Na het eerste jaar zal je je bovendien verdiepen in de methodologische kennis die nodig is voor het doen van empirisch onderzoek en het schrijven van een BA-scriptie.

Meer informatie over het bachelorprogramma Afrikaanse talen en culturen is te vinden in de studiegids.

Masterprogramma

Op het gebied van Afrikaanse talen en culturen bieden we verschillende masteropleidingen aan:

Studieonderdeel Tweede Taal in Afrika

In het tweede jaar gaan studenten in principe naar Ghana om een tweede taal te leren. Aan de examencommissie kan een student toestemming vragen, met goede argumenten onderbouwd, om een taal in een ander Afrikaans land te leren. Dit kan hogere kosten met zich meebrengen. De reis naar Afrika wordt gesubsidieerd.

Laatst Gewijzigd: 11-07-2016