Studieadvies en begeleiding

Studieplan

De Universiteit Leiden zet zich in voor het studiesucces van haar studenten en daarom houden we samen met jou je studievoortgang na je eerste studiejaar in de gaten. Dit gebeurt aan de hand van een persoonlijk studieplan dat je zelf opstelt. Het invullen van een studieplan moet je stimuleren om je studie na het eerste jaar goed en doordacht te vervolgen. Alle eerste- en tweedejaarsstudenten maken een studieplan voor respectievelijk hun tweede en derde studiejaar.


Bindend Studieadvies bij de Universiteit Leiden

Als je in Leiden studeert, heb je recht op goed onderwijs en studiebegeleiding. Van jouw kant moet je aan bepaalde voortgangseisen voldoen: de zogenaamde BSA-eisen. Lees hier wat BSA inhoudt en aan welke eisen je moet voldoen voor een positief Bindend Studieadvies (BSA).


Schrijfhulp nodig? Kom naar het Schrijfcentrum!

Heb je behoefte om een academische schrijfopdracht (eindwerkstuk, paper of anderszins) te bespreken met een tutor? Doe dan een beroep op het Schrijfcentrum. Wij bieden de gratis mogelijkheid om te sparren over een tekst, zodat je tot nieuwe inzichten komt en leert hoe je een tekst kan verbeteren. Het Schrijfcentrum is er voor alle studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen die hun academische schrijfvaardigheid willen verbeteren. Het Schrijfcentrum is onderdeel van het facultaire Expertisecentrum Academische Vaardigheden .  Het maken van een afspraak kan eenvoudig via dit formulier .