Alumniverenigingen

Boekwetenschap
Het Alumninetwerk organiseert eenmaal per jaar een alumniavond, eenmaal per jaar een excursie en beheert tevens een discussielijst.

Chinastudies
De SVS Alumni stelt zich ten doel een platform te creëren waar alumni met studenten en alumni met elkaar ideeën uitwisselen en de mogelijkheid hebben tot netwerken.

Egyptologie
Informatie over alumni-activiteiten, Dispuut ‘Pleyte’ en jaarlijkse Egyptologendag is te vinden op de website van de opleiding Oude Culturen van de de mediterrane wereld: www.hum.leidenuniv.nl/ocmw

European Union Studies
Voor alumni van de Minor en Master(specialisatie) European Union Studies is er de Leiden European Studies Alumni Association.
 
Geschiedenis
Activiteiten voor alumni geschiedenis worden georganiseerd door VOGel, de vereniging voor oud-studenten van geschiedenis in Leiden.
Lidmaatschap van VOGel omvat ook een abonnement op historisch tijdschrift: Leidschrift

Griekse en Latijnse taal en cultuur
Informatie over alumni-activiteiten is te vinden op de website van de Alumnivereniging GLTC
Emailadres: alumnigltc@gmail.com 

Japanstudies
Alumnikai is de alumnivereniging van Leidse Japanologen.
Meer informatie: www.alumnikai.nl

Kunstgeschiedenis
Leidse alumni kunnen lid worden van de Leidse Kunsthistorische Vereniging(LKV), van het tijdschrift Decorum en Stichting Vrienden van het Prentenkabinet. Meer informatie: www.kunstgeschiedenis.leidenuniv.nl

Midden-Oostenstudies
Alumni kunnen lid worden van de Alumnivereniging Midden-Oostenstudies.

Nederlandse taal en cultuur
Siegenbeek is de alumnivereniging van Leidse neerlandici.
Meer informatie: http://www.hum.leidenuniv.nl/nederlands/alumni/alumnivereniging/

Praktijkstudie Management
De Vereniging Management Leiden (VML) is de studenten- en alumnivereniging van de PraktijkStudie Management en de afstudeerrichting Managementvariant. De VML heeft een eigen verenigingsblad, het Cultural Management Magazine. De VML organiseert regelmatig bedrijfsbezoeken en borrels en jaarlijks een symposium met een steeds wisselend thema. Meer informatie: www.praktijkstudies.leidenuniv.nl

Russische studies (Slavische talen en culturen & Ruslandkunde)
Alumni kunnen lid worden van de LinkedIn groep voor alumni Russische studies.

Laatst Gewijzigd: 09-10-2013